Te Tuku Taonga Māori Mai

E whai ake nei ko ētehi whakamārama mō ngā mana rere kē, e hāngai ana ki te tuku taonga mai:

1. Tākoha Tūturu
Ka tukuna rawatia ko te taonga ki Te Puni Tiaki Taonga o Whanganui.

2. Tākoha Mana Poto
Ka tukuna mai mō tētehi wā poto, he kirimana ka hāinatia kia mārama ai te katoa, pēwhea te roa noho mai ai te taonga, hei aha, ki whea; te mea, te mea, te mea.

3. Tākoha Mana Roa
Ka tukuna mai mō tētehi wā roa, he kirimana ka hāinatia kia mārama ai te katoa, pēwhea te roa noho mai ai te taonga, hei aha, ki whea; te mea, te mea, te mea.

 

FEATURED PHOTO

Dating from the 1920s, taken from Cooks Gardens looking towards Queens Park in Whanganui, the feature of this photograph is the Sarjeant Art Gallery. The Sarjeant was built with the bequest of Henry Sarjeant. When he died in 1912, he left property in Whanganui valued at 30,000 pounds ($4,697,800 in today's money) in a trust for the purposes of building and maintaining an art gallery in his memory. The Sarjeant was opened in September 1919 by the Prime Minister the Right Honourable William Massy.