He Aha Te Aha

Ngā Kaupapa o te Wā?
Koinei te wāhi whākī atu ai i ētehi kaupapa e mahia nei hei whakamana i ā Ngāi Māori.

 
Ko te Wiki o te reo Māori
Kātahi anō te Wiki o te reo Māori ka hori ake nei , ā, kua 40 tau nō te wā i hīkoi a Whina Cooper i te nuku o te whenua, i Te Hiku o te Ika a Māui ki Te Ūpoko o te Ika, ki te Whare o te Raiona. Rima tekau rātou i wehe atu i Te Hāpua, ka tae ki Paremata kua eke ki tōna 5,000 tāngata e hīkoi ngātahi ana, e hari atu ana i te petihana a tōna 60,000 tāngata e whakahē ana i ngā mahi mūrere a te karauna, arā ko āna mahi hokohoko atu i ngā whenua Māori. Nō taua kaupapa puta mai ai ko ngā tini hua e whakamana ana i tō tātou nei reo Māori ki Aotearoa nei. Ko ētehi o aua pua, ko te Kōhanga Reo, ko te Taurawhiri i te reo Māori, ko ngā Kura Kaupapa me ngā Wharekura, ko ngā Whare Wānanga, ko ngā Reo Irirangi me ngā Hōngere Māori otirā ko te Wiki o te reo Māori.
 
Ahakoa kāore ā mātou whakaaturanga hei whakanui i te reo Māori, kua whakaritea kētia ētehi akoranga mō ngā kura hei whakanui i te reo taketake o Aotearoa nei. I tēnei wā e whakatūria ana he whakaaturanga hei whakanui i te reo me te ahurea o ō tātou whanaunga nō Ngā Kuki Airini. Mā konā e tautoko ai i te reo Māori, tā te mea i ahu mai ai te reo i ngā moutere o te moana-nui-a-Kiwa.
 
Ahakoa haere ki tēwhea moutere, ko te reo Māori tonu tērā e kōrerohia ana, heoi, he moutere he mita, he moutere he mita. Ka rite tonu te tangi a tēnā motu, a tēnā motu, e mate haere ana te reo taketake, e rere kē haere ana te kōrerotia. E ai ki ngā tatauranga, i a rua wiki ka mate he reo atu anō. Ki te ngaro, ka uaua rawa ka kore rawa rānei taua reo e rangona anōtia. Nā, ko tāku ki a tātou, kia kaha rā tātou ki te kōrero i te reo Māori; ahakoa te iti te rahi rānei o tāu nā rourou. Ka mutu, kia kaua noa iho i tēnei wiki anake, engari kē i ngā wiki katoa kia ora tonu atu nei ko te reo taketake o Aotearoa mō te ake tonu ake, āmine! http://www.tetaurawhiri.govt.nz/a-matou-mahi/te-wiki-o-te-reo-maori-mi-nz/


Māori Language Week
Last week was Māori Language Week, and this year marks the 40th year since Dame Whina Cooper walked from the top of the North Island to Parliament House in Wellington. She was 80 years old when she and 50 others marched from Te Hāpua on 14 September. Support had swollen to 5,000 marchers by the time they reached Parliament on 13 October 1975, carrying a petition signed by over 60,000 people to stop confiscation and sale of Māori owned land. This land march was pivotal in achieving many significant milestones; the acknowledgement of te reo Māori as an official language of Aotearoa, the Māori Language Commission, total immersion education from Pre-school to Secondary to Tertiary Institutes, Māori Radio and Television and Māori Language Week.
 
The Museum has prepared education programmes celebrating Māori Language Week and an exhibition celebrating Cook Islands Māori Language Week 3-9 August, in conjunction with their 50th Year Anniversary of Independence. By supporting our Cook Islands friends, we support te reo Māori.
 
As you travel through the vast Pacific nations, the base language of the indigenous peoples is Polynesian Māori. But there are dialectal nuances that make them distinctly different. The only thing that is constant is the realisation that their unique indigenous languages are in grave danger. Statisticians say that every two weeks another language becomes extinct.
We ask you all, therefore, to help ensure the survival of te reo Māori by simply speaking it. No matter how great or small your vocabulary is, try and continue to try, not only during this week, but every week, so that our unique Aotearoa language will be heard forever. http://www.tetaurawhiri.govt.nz/a-matou-mahi/te-wiki-o-te-reo-maori-mi-nz/

 

He Tuhinga Whakamāro i Ngā Tikanga o Te Tiriti o Waitangi
Kua tuhia he pūrongo e kī ana ko Ngā Mahi Whakamana i te Tiriti o Waitangi- Giving Effect to the Treaty of Waitangi e kite ai te marea ka pēwhea Te Puni Tiaki Taonga o Whanganui nei  whakamana ai i te Tiriti o Waitangi. He mea whakaatu tonu atu i tā mātou hiahia ki te mahi i ngā mahi tika , i ngā tikanga Māori tika hei whakamana i tā mātou kī atu ki te ao, “Koinei tētehi wāhi e whakamana ana i te kākano ruatanga.” 

Ka puta te pūrongo nei ki te ao hei te 18 o Mei, 2015. Ko te rā whakanuia ai ko ngā puni me ngā whare tiaki taonga o te ao, ā, kua tata tonu ki ngā rā i hainatia ai te Tiriti ki Whanganui, arā ko te 23rd me te 31st o Mei 1840. Ko tēnei te tau 175th nō te hainatanga o te Tiriti.

 

Te Pātaka Whakaahua o Lindauer
Kua whakamāoritia ngā tuhinga kōrero mō ngā pikitia Lindauer. Ko te reo Māori te tuhinga tuatahi, kātahi ko te reo pākehā. Haere mai ki te kite atu!

 

Ngā Mahi Rangahau ā Ngāti Apa
Kua roa nei a Ngāti Apa e rangahau ana i āna kōrero ake hei painga mō ōna uri whakaheke. Koinā tonu te kaupapa i tatū mai ai tētehi kairangahau ki a mātou o te Puni Tiaki Taonga o Whanganui nei, ki te rapurapu haere i ngā tuhinga, i ngā whakaahua, heoi i ngā taonga katoa e noho mai nei, e hāngai ana ki Ngāti Apa.

 

 

 

FEATURED PHOTO

On 26 May 1904, following four days of continuous heavy rain, the Whanganui River rose to flood level. At the height of the flood over four feet of water spilled into on Taupō Quay and most of the businesses in the area were abandoned. This photograph shows the river peaking just below the Town Bridge.